Työkoiratoimikunta - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Työkoira tmk

TYÖKOIRATOIMIKUNTA

Tavoite ja tehtävät:

Lisätä rodun tunnettavuutta työkoirana Suomessa eläinvahtina sekä Suomen olosuhteissa ja jakaa tietoa laumanvartijakoiraa harkitseville. Toimia tukena ja apuna m-a:n työkäytössä vastaantulevien ongelmien ja haasteiden ratkaisussa ja ratkaisujen etsinnässä. Tuottaa materiaalia m-a:n työkäyttöön liittyviin asioihin, lisätäkseen tietoutta, tilakohtaisia ratkaisuvaihtoehtoja rodun työkäytön edistämiseksi.

*Työkoiratoimikunta tekee työtä mm. seuraavasti: kartoittamalla eläintiloja, aluevahtikoteja jossa rotua työskentelee.

* Kerää tietoa ja laatia kyselyitä koirien pidosta, työtavoista , haasteista, ympäristöistä , lukumäärästä, erilaisista tiloista, koiranpidon kustannuksista sekä petotilanteista koirien työskentely alueilla. Sekä kartoittaa muita koirien työkäyttöön liittyviä asioita. (Kaikki tiedonkeruu voidaan myös toteuttaa myös anonyymisti.)

*Kerää ja hankkii tietoa Suomesta sekä muista maista eläinvahtina toimimisesta, ja julkaisee materiaalia aiheista nettisivulla, Turva-, sekä Postikarrissa sekä työkäyttöön liittyviä muita julkaisuja.

*Seuraa työkäyttöön liittyviä projekteja, hankkeita ja muita rotuun liittyvää ja tiedottaa asioista yhdistystä sekä sen jäseniä.

* Toimikunta on Suomen m-a seuran hallituksen hyväksymä toimikunta ja sen toimintakausi on 3-vuotinen. Lukumäärä 3-4 henkilöä.

* Toimikunta nimeää itse vastuuhenkilöt toimikunnan sisällä ja antaa tietoa hallitukselle tarvittaessa.

* Toimii tehtävässään itsenäisesti raportoiden vuosikertomuksellla hallitusta ja jäsenistöä, ja lisäksi tarpeen mukaan hallitusta. Toimii yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Talouteen liittyvät asiat sekä hallituksen päätöstä vaativat asiat esitetään aina hallituksen käsiteltäväksi.

* Toimikunta voi toimia muiden laumanvartijakoirien projektien, hankkeiden ja tapahtumien osana hallituksen hyväksynnällä.Ota yhteyttä sähköpostilla tyokoiratoimikunta(at)gmail.com - Seuraa tiedotustamme!


AJANKOHTAISTASeura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content