Jäseneksi - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Jäseneksi

Yhdistys

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään sihteerille tai puheenjohtajalle sähköpostitse tai maapostina . Kerro hakemuksessa lyhyt kuvaus omasta harrastuneisuudesta rodun parissa. Hakemukseen tulee liittää yhteystiedot sekä maininta, mikäli haluaa vastaanottaa yhdistyksen tiedotteet ja kokouskutsut sähköpostitse.
Hakemuksen käsittelee hallitus seuraavassa kokouksessaan. Tieto jäsenyyden hyväksymisestä lähetetään jäsenelle postitse tai sähköpostitse. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu jäsenyyden hyväksymisen jälkeen on kirjautunut yhdistyksen tilille.  

Jäsenmaksut 2020

Varsinainen jäsen 25 euroa
Perhejäsen 12,50 euroa
Kasvattajan liittämä pentujäsen 15 euroa


Jäsenlehti TURVAKARRI

Jäsenenä saat seuran jäsenlehden, joka pyritään julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa. Voit osallistua lehden tekoon lähettämällä kuvia ja juttuja, jotka voivat olla myös yleishyödyllisiä koira-aiheisia kirjoituksia. Lähetä aineisto osoitteella: turvakarri(at)maremmano-abruzzese.fi

Seura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content