Jäseneksi - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Jäseneksi

Yhdistys

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään hallitukselle sähköpostitse hallitus(at)maremmano-abruzzese.fi. Kerro hakemuksessa lyhyt kuvaus omasta harrastuneisuudesta rodun parissa. Hakemukseen tulee liittää yhteystiedot sekä maininta, mikäli haluaa vastaanottaa yhdistyksen tiedotteet ja kokouskutsut sähköpostitse.

Voit lähettää hakemuksen myös tämän sähköisen jäsenhakemuslomakkeen kautta.


Hakemuksen käsittelee hallitus seuraavassa kokouksessaan. Tieto jäsenyyden hyväksymisestä lähetetään jäsenelle postitse tai sähköpostitse. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu jäsenyyden hyväksymisen jälkeen on kirjautunut yhdistyksen tilille.

Voimassa olevan jäsenyyden voi maksaa Turvakarrissa 2/2020 olevien maksutietojen mukaan, muista jäsennumero viestiksi, jotta maksu kohdentuu oikealle jäsenelle!

Mikäli jäsenyys on katkennut 30.6.2020, tulee tehdä täysin uusi jäsenhakemus.

Niiden pentujäsenten jäsenyys on katkennut 31.12.2020, jotka kasvattaja on liittänyt 1.9.2019 - 31.8.2020 välisenä aikana. Pentujäsenten tulee hakea varsinaista jäsenyyttä hakemuksella.

 

Jäsenmaksut 2021

Varsinainen jäsen 25 euroa
Perhejäsen 12,50 euroa
Kasvattajan liittämä pentujäsen 15 euroa


Jäsenlehti TURVAKARRI

Jäsenenä saat seuran jäsenlehden, joka pyritään julkaisemaan kaksi kertaa vuodessa. Voit osallistua lehden tekoon lähettämällä kuvia ja juttuja, jotka voivat olla myös yleishyödyllisiä koira-aiheisia kirjoituksia. Lähetä aineisto osoitteella: turvakarri(at)maremmano-abruzzese.fi

Seura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content