Yhdistys - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Yhdistys

Yhdistys

Yhdistys
Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry perustettiin 9.6.1990 Mynämäellä. Seura on Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) alainen jäsenyhdistys, Suomen Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Seura vastaa ja päättää kaikista rotua koskevista virallisista jalostuksellisista asioista, edustaa virallisesti rotua Suomessa ja sen ulkopuolella.
Seura on ainoa yhdistys Suomessa, jolla on oikeus järjestää rodun ulkomuotoarviointiin liittyviä tapahtumia ja näyttelyitä, joissa käytetään FCI:n alaisuuteen kuuluvia virallisia tuomareita.
Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry:n jäsenenä saat rotua koskevat viralliset tiedot. Kokoamme talteen koirakantamme sukutaulut, terveystiedot ja näyttely- ym. tulokset. Jäsenkasvattaja rekisteröi myös pentueensa edullisemmin Suomen Kennelliitossa.
Pyrimme järjestämään joka vuosi tapaamisen joko kesä- tai syypäivänä, sekä mahdollisuuksien mukaan muita yhteisiä tapaamisia.

Jäsenasiaa
Jäsenet voivat ilmoittaa myytävistä pennuistaan pentuvälittäjälle (sis. jäsenmaksuun). Tiedot välitettävistä pentueista ottaa vastaan jalostus@maremmano-abruzzese.fi.
Mainostaminen kotisivuilla
Mikäli jäsen haluaa myynti-ilmoituksen yhdistyksen kotisivuille, hänen tulee täyttää pentueilmoituskaavake ja toimittaa se osoitteeseen: jalostus@maremmano-abruzzese.fi.

Jäsenlehti
Jäsenlehtemme TURVAKARRI pyritään julkaisemaan kahdesti vuodessa.

Hallitus 2018
Petra Frodelius
Uusi-Pätiläntie 764, 16800 Hämeenkoski
Puheenjohtaja

gsm. +35850 463 1203
puheenjohtaja@maremmano-abruzzese.fi
Varapuheenjohtaja
Aino Kanervikkoaho-Kataja  aino@maremmano-abruzzese.fi
Sihteeri
Kristiina Nyholm
sihteeri@maremmano-abruzzese.fi
Piia Kairenius piia@maremmano-abruzzese.fi
Krista Antila krista@maremmano-abruzzese.fi
Krista Antila
jasenasiat@maremmano-abruzzese.fi
Irma Komulainen irma@maremmano-abruzzese.fi

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri

krista@maremmano-abruzzese.fi

Jalostusasiat

Anne Juppi, Piia Kairenius, Pauliina Antila,  jalostus@maremmano-abruzzese.fi

Työkoiraryhmä

Riikka Juntunen riikka.juntunen@oulujoenkaritsa.com

Petra Frondelius petrafrondelius@gmail.com
Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry

TOIMINTASUNNITELMA 2018
 Kokoukset
-vuosikokous 18.2. Lahdessa
-hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka toinen kuukausi
-edustus SSKY:n kevät- ja syyskokouksessa
Julkaisutoiminta ja tiedottaminen
-jäsenlehti Turvakarri julkaistaan 1-2 kertaa
-tiedotteita julkaistaan tarvittaessa seuran kotisivuilla ja Facebookissa
-pidetään yllä ja kehitetään seuran kotisivuja ja Facebook-sivustoa
Jalostus
-ylläpidetään uroslistaa seuran kotisivuilla
-jalostustoimikunta julkaisee Turvakarrissa terveys- ja näyttelytuloksia sekä valioitumisuutisia
-aloitetaan jalostuksen tavoiteohjelman päivitys
Tapahtumat
-erikoisnäyttely 18.2. Lahdessa
-kesäpäivät 8.-10.6. Keski-Suomessa Uuraisilla
-pyritään järjestämään rodun esittelypiste OKRA Maatalousnäyttelyyn Oripäässä heinäkuussa
-mahdollisuuksien mukaan tuodaan rotua tunnetuksi myös muissa tapahtumissa
Kilpailut
-kilpailu teemalla ”M-a hommissa”, kaksi sarjaa: valokuva ja video (kisa-aika 1.1.-23.6.)
-uuden seuran logon suunnittelukilpailu jäsenille (kisa-aika 1.1.-23.6.)


Seura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content